Volkstuin vereniging

gewijzigd datum 25-04-2013

 

druiven

 

 

 

 

 

 

 

 

Druiven snoeien

Zomer snoei: in de zomer worden de niet bloeiende uitlopers op 5 tot 7 bladeren teruggeknipt om zorg te dragen voor groeikracht en voldoende suikers in de druiven. Ook kunnen de in de bladoksel gevormde dieven hierbij eventueel een rol spelen als er onvoldoende gezond blad aan de hoofscheuten zit. Normaal gesproken haal je de dieven telkens weg. Snoei de bloeiende scheuten tot twee bladeren boven de derde tros terug. Bij tafeldruiven snoei je tot twee bladeren boven de eerste tros terug. Te laat verwijderen van de overtollige scheuten kan ertoe leiden dat de bessen door wateronttrekking door de overtollige scheuten en de weelderige groei ervan verdrogen en afvallen. Deze verschijnselen noemt men lamsteligheid.
Winter snoei: Direct nadat de laatste bladeren in de herfst zijn afgevallen, kan je starten met snoeien. Meestal is dit het geval na een eerste lichte tot matige vorst. In principe kan de snoei uitgesteld worden tot maximaal half maart. Snoei nooit bij matige tot strenge vorst! In de aangegeven snoeiperiode verkeert de druivenstok in 'rust', dat wil zeggen dat de sapstroom in alle levende delen van de plant minimaal is. De wijze waarop gesnoeid moet worden, is afhankelijk van het druivenras. Als vuistregel kan gehanteerd worden, dat voor de 'witte rassen' de stengel teruggesnoeid moet worden tot op 4 - 5 ogen of knoppen; de 'blauwe rassen' worden teruggezet tot op 2 -3 ogen.
Deze vuistregel geldt uitsluitend voor de 'leggers'. Alle andere stengels die tussen de 'leggers' gegroeid zijn, kunnen volledig bij de spil worden weggesnoeid. Let erop, dat u ook de nieuw te vormen 'leggers' selecteert, zodat de omvang of hoogte van de wijnstok kan toenemen! Is er echt geen plaats meer voor nieuwe 'leggers' of wordt de wijnstok te hoog, dan kunnen de stengels aan de 'kop' worden weggesnoeid.
In de loop der jaren zult u merken dat de 'leggers' verhouten en hun typische gedraaide vorm verkrijgen. Toch zullen er steeds voldoende nieuwe, 'slapende' ogen zijn om het beschreven proces van jaarlijkse snoei uit te voeren.

Maak de juiste snede:
  • Maak een gave, zo klein mogelijke snoeiwond
  • Snoei indien mogelijk net boven een knop
  • Zorg er goed voor dat de stengel niet beschadigt. Gebeurt dit toch, dan snoeit u opnieuw maar dan wat lager om de beschadiging te verwijderen.
  • Knip niet door ziek hout. knip altijd in gezond hout en verwijder alle aangetaste delen